Mottagning

Vill du veta orsaken bakom dina besvär?

Det är sällan en enda orsak till att du inte mår ditt bästa eller att du har ont. Mitt jobb är att ta reda på vilka faktorer som påverkar just dig och sedan hjälpa dig att hitta tillbaka till hälsa och välmående. Det gör jag med hjälp av olika typer av undersökningar och behandlingsmetoder.  Se beskrivningar nedan.
Biopatisk helhetsanalys
Med hjälp av biopatisk kinesiologi och datoriserad analysapparatur kan jag upptäcka obalanser i organ, körtlar, hjärna, immunförsvar, lymfsystem, blodcirkulation, hormonsystem, nervsystem och muskler, näringsbrister, obalanser i tarmfloran, belastning av slaggprodukter och gifter, matsmältningsproblem, inflammationer, energibrist, stress, matöverkänslighet, känslomässiga obalanser m.m.
Rörelsetester, palpation och undersökning av öronpunkter är andra metoder som kan ge mig information.

Åtgärderna individanpassas utifrån symptom och analysresultat. Det kan vara tex kostomläggning, kosttillskott, naturmedel, bowenterapi, MSTR® ärrvävnadsbehandling, laserbehandling, öronakupunktur, OrtoAku®, behandling med frekvensapparatur, emotionell balansering m.m.
Du får också med dig tips på vad du kan göra själv på hemmaplan, för att komma i balans. Det kan vara mattips, stretching, rörelseövningar, avprogrammering av allergier, andningsövningar, stressreducering, affirmationer m.

Frekvensmedicin, analys och balansering
All fysisk materia är i grunden energi i rörelse.
Allting i vår värld har sitt eget energimönster, sin egen frekvens. Kroppens olika organceller har alla sina egna unika frekvenser, alla näringsämnen har sina. Även virus och bakterier har sina unika frekvenser.
Detta betyder att både din kropp och allt den påverkas av består av energi. 

När kroppens naturliga energimönster påverkas negativt, t.ex. vid stress, ohälsosam kost, patogener och miljöpåverkan, kan vissa frekvenser ändras och då kommer kroppen i energetisk obalans.

Med hjälp av frekvensapparatur kan energiobalanser upptäckas och rättas till redan innan en person upplever fysiska besvär. 
Om det finns en avvikelse registreras den av frekvensapparaten och rätt frekvens skickas sedan tillbaka till kroppen.

Det finns en mängd olika frekvensapparater som alla mäter på lite olika sätt. En del används endast för analyser, andra balanserar också. 
HälsoMedveten arbetar med EIS, Oberon, Alfa och e-Lybra. 
MSTR® Ärrvävnadsbehandling
Forskning visar att obehandlade ärr kan försämra resultatet av andra typer av behandlingar.
Ett ärr kan också orsaka smärta, minskad rörlighet, förlorad eller nedsatt känsel, försämrade nervimpulser, domningar, stickningar, stelhet och knölig bindväv, försämrad blodcirkulation, försämrat lymfflöde, svullnad, muskelsvaghet, klåda, minskad energi och psykiskt lidande.

MSTR® är en mjuk behandlingsmetod som verkligen förändrar liv, och det spelar ingen roll hur gammalt ärret är. Effekten visar sig ofta inom några minuter och resultaten blir varaktiga.

Med fingertopparna utförs små, specialiserade grepp över ärret och den fibrösa vävnaden runt omkring. Ärret blir mjukare och mer elastiskt, nervimpulser, energiflöde, blod- och lymfcirkulation ökar genom ärret, vilket i sin tur leder till att besvären som ärret orsakar avtar eller försvinner helt.
Kroppens hållning och rörelseförmåga förbättras ofta, eftersom ärret inte längre drar i vävnaden runt omkring. Mer info och bilder här
Bowenterapi
Bowenterapin, eller bowentekniken, är en kroppsterapi olik alla andra. Det är en mjuk, korrigerande, balanserande, energigivande, smärtreducerande, stressreducerande och effektiv behandling som främjar kroppens läkningsförmåga.  

Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter på kroppen. Detta sker genom mjuka ”rullningar” över främst muskler och senor, vilket i sin tur skapar subtila vibrationsvågor genom kroppen. Effekten blir att cirkulationen ökar, smärta och stress reduceras, signaler i nervsystemet förbättras, inre organ balanseras, snedställningar korrigeras, känslomässig balans skapas m.m.

Bowentekniken utvecklades av australiensaren Thomas Ambrose Bowen (1916-1982). Bowen hade ett antal lärlingar som efter hans död spred olika variationer av hans metod över större delen världen, utifrån sina egna tolkningar. 

Irradia Laserterapi
Laserterapi med medicinsk laser är en riskfri och smärtfri metod för behandling av smärttillstånd, inflammationer, problem i muskler, senor, leder, m.m. Den ökar också cirkulationen i det behandlade området. 

Laser är ljusterapi. När ljusvågorna tränger in i vävnaden sker ett energiupptag i cellerna som påverkar deras olika funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus.

Effekter av energiupptaget i cellerna:
  • Stimulerar cellfunktioner
  • Stimulerar immunförsvaret
  • Reducerar smärta 
  • Reducerar inflammation
  • Reducerar svullnader och ödem 
  • Främjar läkning
Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser kroppen med laserljus så främjas läkningen av celler och vävnader.
Öronakupunktur / OrtoAku
I öronen finns akupunkturpunkter för kroppens organ, körtlar, muskler, skelett m.m. Öronakupunktur påskyndar utrensning och hjälper organen att komma i balans.  Öronakupunktur förstärker därför det biopatiska hälsoprogrammet.
Man kan behandla öronpunkterna på olika sätt, med nålar, frön eller laser. Man kan också själv massera sina öron regelbundet för att få en allmän stimulans av alla kroppens organ och vävnader. 

OrtoAku är en kombination av kinesiologi, ortobionomi och öronakupunktur (utan nålar).
Med kinesiologins hjälp kan man hitta triggerpunkter i t ex muskler eller leder och sedan hitta lämplig öronakupunkturpunkt och en position där muskeln eller leden slappnar av. Triggerpunkt och öronpunkt behandlas sedan samtidigt, i den avslappnande positionen. Efter ca 30-90 sekunder kommer energiflödet i området igång och en process startar för att området ska återfå balans. 
NYHETSBREV om hälsa
HälsoMedveten skickar då och då ut information och tips. 
Nyhetsbrev
Få information om våra kurser
Sök